Αιθέριο έλαιο ρίζας Χρυσόρριζας 100% καθαρό 1/2 fl oz (15 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Αιθέριο έλαιο ρίζας Χρυσόρριζας 100% καθαρό, 1/2 fl oz (15 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Στοιχείο #6441
Σε απόθεμα
Τιμοκατάλογος: € 9.68
Η τιμή μας: € 7.24   (Μείον 25%)
Εξοικονομείτε: € 2.45

You can add an item to cart by clicking on the button

Χωρίς όριο

Piping Rock Turmeric Essential Oil

One of the world’s most popular spices, turmeric is a perennial with two-foot-long roots that are a deep orange/reddish-brown in color. Also known as "Indian Saffron," turmeric has a legendary aroma and intoxicating flavor that are used to flavor a number of curries, chutneys, soups, meats, rice and vegetable dishes. Turmeric oil can be found in many skin and hair care products.

Plant Part Used

Root

Extraction Method

Steam distillation

Aroma

Medium. Spicy and sharp.

Benefits

Stimulating, yet calming. Helps ease occasional distress and uplifts moods. Relaxes and balances.

Blends Well With

Amber, Anise, Bergamot, Cinnamon Bark, Cinnamon Leaf, Clary Sage, Clove, Coriander, German Chamomile, Ginger, Grapefruit, Jasmine, Lavender, Lemon, Neroli, Nutmeg, Orange, Pine, Plai, Rosemary, Sweet Fennel Seed, Ylang Ylang

History of Turmeric

A traditional herb… a potent flavoring… turmeric is a versatile Indian spice with a history as rich as its aroma. Marco Polo referred to turmeric as Indian saffron and noted its usefulness as a dye. Ancient Hawaiians treasure this herb, often leveraging its various wellness properties. It was – and still is – used in religious ceremonies to represent treasured well-being, healthy life and good fortune. Over the years, women turned to turmeric to put their best face forward, using it to support skin health.

Using Turmeric Oil

All essential oil blends are for aromatherapy use only and are not for ingesting!

Turmeric Aromatic Tea

A delicious-smelling, soothing aromatherapy blend that relaxes the mind while evoking notes of exotic tea from the Far East.

6 drops Turmeric Oil
3 drops Ginger Oil
2 drops Lemon Oil
2 drops Nutmeg Oil

The Lotus Flower

There’s no need to travel to New Delhi to purify your spirit…just try this uplifting blend!

8 drops Turmeric Oil
4 drops Lavender Oil
2 drops Jasmine Oil
1 drop Ylang Ylang Oil
1 drop Neroli Oil

Aromatherapy Uses

Bath & Shower

Add 5-10 drops to hot bath water, or sprinkle into shower steam before getting in for an at-home spa experience.

Massage

8-10 drops of essential oil per 1 ounce of carrier oil. Apply a small amount directly to areas of concern, such as muscles, skin, or joints. Work the oil gently into the skin until it is fully absorbed.

Inhalation

Inhale the aromatic vapors directly from the bottle, or place a few drops in a burner or diffuser to fill a room with its scent.

DIY Projects

This oil can be used in your homemade DIY projects, such as in candles, soaps and other body care products!

Piping Rock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

About Piping Rock’s Quality: 

You’ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at Piping Rock. Our Essentials Oils are crafted in our own “GMP Certified” manufacturing facilities. We verify Piping Rock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various 100% Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.