Έλαιο Marula 100% καθαρό (έλαιο σπόρων Πασιφλώρας) 2 fl oz (59 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Έλαιο Marula 100% καθαρό (έλαιο σπόρων Πασιφλώρας), 2 fl oz (59 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Στοιχείο #5112
Σε απόθεμα
Τιμοκατάλογος: € 11.49
Η τιμή μας: € 8.59   (Μείον 25%)
Εξοικονομείτε: € 2.90

You can add an item to cart by clicking on the button

Χωρίς όριο

The latest must-have in the beauty industry, marula oil is derived from the nuts of the Marula tree (Sclerocarya birrea). It is part of the Anacardiaceae family, related to the cashew plant! Marula oil has been traditionally used in cosmetics for its skin-supportive properties, and is even used to treat leather! Its concentration of natural antioxidants makes marula oil a must-have companion for anti-aging efforts!

Plant Part Used

Seed kernels

Extraction Method

Cold-pressed

Aroma

Medium. Nutty and oily.

Marula Essential Oil Benefits

Legendary supporter of skin health. Potent antioxidant activity nourishes the skin and hair.

History of Marula

Indigenous to South Africa, the marula tree can be found growing abundantly in Namibia, Botswana and Zimbabwe. For generations, South African women have utilized this precious oil as a skin moisturizer and rejuvenator. Its reverie stems from its dense nutrient profile; it's jam-packed with antioxidants, beneficial fatty acids and has four times the amount of vitamin C than an orange!

Using Marula Essential Oil

Bath & Shower

Add 5-10 drops to hot bath water, or sprinkle into shower steam before getting in for an at-home spa experience.

Massage

8-10 drops of essential oil per 1 ounce of carrier oil. Apply a small amount directly to areas of concern, such as muscles, skin, or joints. Work the oil gently into the skin until it is fully absorbed.

DIY Projects

This oil can be used in your homemade DIY projects, such as in hair treatments, soaps and other body care products!

Piping Rock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

About Piping Rock’s Quality: 

You’ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at Piping Rock. Our Essentials Oils are crafted in our own “GMP Certified” manufacturing facilities. We verify Piping Rock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various 100% Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.