Αιθέριο έλαιο Κάρδαμου 100% καθαρό 1/2 fl oz (15 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Αιθέριο έλαιο Κάρδαμου 100% καθαρό, 1/2 fl oz (15 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Στοιχείο #6336
Σε απόθεμα
Τιμοκατάλογος: € 18.01
Η τιμή μας: € 13.49   (Μείον 25%)
Εξοικονομείτε: € 4.53

You can add an item to cart by clicking on the button

Χωρίς όριο

Piping Rock Cardamom Essential Oil

Native to India, cardamom is a sweet and savory member of the ginger family of botanical plants. Its lively green leaves conceal paper-textured pods that encase a powerful arsenal of tiny black seeds. Hand harvested and revered for their soft, yet spicy notes and exotic flavors, these potent gems are used in perfumes, Indian and Asian culinary applications, and in flavors that enhance beverages such as coffee and tea. Freshly dried cardamom pods produce a rich, viscous essential oil.

Plant Part Used

Dried seed

Extraction Method

Steam distillation

Aroma

Medium. Warm and green, yet zesty and balsamic.

Benefits

Instills calm and clarity while easing occasional stress. Uplifts as it invigorates. Helps ease "brain fog." Ignites the passions.

Blends Well With

Bay, Bergamot, Black Pepper, Caraway, Cedarwood, Cinnamon, Cloves, Coriander, Fennel, Frankincense, Geranium, Ginger, Grapefruit, Jasmine, Lavender, Lemon, Lemongrass, Mandarin, Neroli, Orange, Palmarosa, Patchouli, Petitgrain, Sandalwood, Vetiver, Ylang Ylang

History of Cardamom

Delightful, rich and complex cardamom dates back over 4,000 years, making it one of the world’s most ancient spices. Egyptians used it for ritualistic purposes, while Greeks and Romans applied it in lotions and captivating perfumes. Over time, Vikings brought the prized herb over to Scandinavia where it now enhances the flavors of everything from mulled wine to pastries.

Using Cardamom Essential Oil

All Cardamom essential oil blends are for aromatherapy use only and are not for ingesting!

Exotic Focus Elixer

Purity and clarity can be achieved with this mentally refreshing blend!

8 drops Cardamom Essential Oil
4 drops Ginger Essential Oil
2 drops Black Pepper Essential Oil
2 drops Fennel Sweet Essential Oil

Vanilla Bean Cardamom Pudding

You’re unique, just like this decadent blend. Give it a whirl and unwind in its sumptuous aroma!

6 drops Cardamom Essential Oil
4 drops Vanilla Essential Oil
2 drops Rose Essential Oil
2 drops Cinnamon Essential Oil

Aromatherapy Uses

Bath & Shower

Add 5-10 drops to hot bath water, or sprinkle into shower steam before getting in for an at-home spa experience.

Massage

8-10 drops of essential oil per 1 ounce of carrier oil. Apply a small amount directly to areas of concern, such as muscles, skin or joints. Work the oil gently into the skin until it is fully absorbed.

Inhalation

Inhale the aromatic vapors directly from the bottle, or place a few drops in a burner or diffuser to fill a room with its scent.

DIY Projects

This oil can be used in your homemade DIY projects, such as in candles, soaps, and body care products!

Piping Rock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

About Piping Rock’s Quality: 

You’ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at Piping Rock. Our Essentials Oils are crafted in our own “GMP Certified” manufacturing facilities. We verify Piping Rock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various 100% Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.