Αιθέριο έλαιο Βασιλικού 100% καθαρό 1/2 fl oz (15 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Αιθέριο έλαιο Βασιλικού 100% καθαρό, 1/2 fl oz (15 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Στοιχείο #4756
Σε απόθεμα
Τιμοκατάλογος: € 4.85
Η τιμή μας: € 3.61   (Μείον 25%)
Εξοικονομείτε: € 1.23

You can add an item to cart by clicking on the button

Χωρίς όριο

Piping Rock Basil Essential Oil

With roots in the mint family, Basil’s pungent-yet-sweet green leaves are prominently used in a plethora of mouth-watering Italian dishes. Considered the "king of herbs" by foodies, this annual plant grows to be 1-4 feet tall and bursts with silky foliage that begs to be snipped. In warm summer months, perky pots of basil are commonly seen outdoors, but it can flourish inside as well. Right before its delicate white flowers emerge, the essential oil contained in the leaves is at its peak.

Plant Part Used

Leaves

Extraction Method

Steam distillation

Aroma

Medium. Fresh, spicy-sweet and herbaceous.

Benefits

Promotes clarity of thought. Instills positive energy and uplifts moods.

Blends Well With

Bergamot, Clary Sage, Citronella, Cypress, Eucalyptus, Neroli, Melissa, Lavender, Clove, Marjoram, Lime, Lemon, Juniper, Grapefruit, Rosemary

History of Basil

The very origins of basil are majestic in nature. It is derived from the Greek word “king”. Unique anise/balsamic undertones waft from its leaves, made even stronger when picked. Its intense, spicy-sweet flavor is world-renowned–many Italian/Mediterranean dishes are kissed with basil, such as pesto sauce, pizza margherita, and fresh tomato with buffalo mozzarella.

Using Basil Oil

All essential oil blends are for aromatherapy use only and are not for ingesting!

Scent of Italy

Forget the airfare! Immerse yourself in all things Italian and perk up with this warm, sunny blend!

6 drops Basil Oil
2 drops Bergamot Oil
2 drops Lemon Oil

Mental Refreshment

Achieve mental clarity and a bright, positive mood with this uplifting "can-do" elixer!

6 drops Basil Oil
2 drops Cypress Oil
2 drops Rosemary Oil
1 drop Lime Oil

Aromatherapy Uses

Bath & Shower

Add 5-10 drops to hot bath water, or sprinkle into shower steam before getting in for an at-home spa experience.

Massage

8-10 drops of essential oil per 1 ounce of carrier oil. Apply a small amount directly to areas of concern, such as muscles, skin or joints. Work the oil gently into the skin until it is fully absorbed.

Inhalation

Inhale the aromatic vapors directly from the bottle, or place a few drops in a burner or diffuser to fill a room with its scent.

DIY Projects

This oil can be used in your homemade DIY projects, such as in candles, soaps, and body care products!

Piping Rock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

About Piping Rock’s Quality: 

You’ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at Piping Rock. Our Essentials Oils are crafted in our own “GMP Certified” manufacturing facilities. We verify Piping Rock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various 100% Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.