Αρχική > Αποξηραμένα φρούτα
  • Αποξηραμένα φρούτα

  • Περισσότερες πληροφορίες

A favorite snack for many, dried fruit has been a staple in some culinary practices dating back as far as Ancient Mesopotamia. Biting into a chewy, sweet dried apricot, enjoying a handful of tangy and tart dried cranberries, or feeling the satisfying crunch of a crisp banana chip can bring snacking to a new enjoyable and healthy level!

  • Dried fruit is sourced from real, natural fruit from around the world
  • Bursting with flavor, dried fruit is a tantalizing treat for the taste buds
  • Dried fruit serve as the perfect snack or addition to your favorite recipe for your healthy lifestyle
Εμφάνιση 1-18 από 18
Εμφάνιση 1-18 από 18
Σελίδα: