• Νατριούχος δοκουσάτη

The purpose of docusate sodium is as a stool softener. Docusate sodium is used for:

  • Relieving occasional constipation (irregularity)
  • Generally producing bowel movements in 12 to 72 hours
Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2