• Έλαιο άνηθου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Dill oil is steam distilled from the seeds of the familiar herb. Warm and spicy and reminiscent of caraway and sweet fennel, Dill seed oil is popular in aromatherapy for:

  • Promoting a sense of serenity.
  • Helping to soothe occasional stress.
  • Supporting mental clarity in meditative practices
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2