• Διαχύτες

  • Περισσότερες πληροφορίες

Diffusers are used in aromatherapy to disperse essential oils into the air. There are various kinds, ranging from simple glass containers to specialized machines. Diffusers work by:

Εμφάνιση 1-7 από 7
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-7 από 7