• Σκόνη Damiana

  • Περισσότερες πληροφορίες

Damania is a natural herb also known as turnera diffusa. It has been used for centuries by men and women. Damania also:

  • Supplies many active flavonoid compounds
  • A small flowering shrub grown in hot climates, like Southwestern Texas
Εμφάνιση 1-5 από 5
Εμφάνιση 1-5 από 5