• Πέψη γαλακτοκομικών

  • Περισσότερες πληροφορίες

For those with lactose intolerance, we may have a solution. Our dairy digest supplement products offer: 

  • Lactase an ingredient -- a digestive enzyme 
  • Breaks down sugar in dairy products
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2