• Κουρκουμίνη/Χρυσόρριζα

  • Περισσότερες πληροφορίες

More than just a kitchen spice, turmeric—and its main compound curcumin—have long held an important place in herbal wellness traditions. Turmeric/Curcumin supplements:

  • Deliver plant-based antioxidants known as curcuminoids.
  • Support free radical-fighting antioxidant activity.**
  • Are available in standardized forms and enhanced with black pepper extract.
Εμφάνιση 1-20 από 20
Προβολή: 
Στοιχείο #11011
€ 12.67
(Μείον 25%)
was € 16.93
Στοιχείο #13652
€ 14.03
(Μείον 25%)
was € 18.74
Στοιχείο #13651
€ 7.69
(Μείον 25%)
was € 10.22
Στοιχείο #13730
€ 3.61
(Μείον 25%)
was € 4.79
Στοιχείο #41227
€ 3.61
(Μείον 25%)
was € 4.79
Στοιχείο #40849
€ 20.82
(Μείον 25%)
was € 27.79
Στοιχείο #15001
€ 11.76
(Μείον 25%)
was € 15.71
Στοιχείο #39939
€ 11.49
(Μείον 25%)
was € 15.30
Στοιχείο #40433
€ 11.22
(Μείον 21%)
was € 14.26
Εμφάνιση 1-20 από 20