• Έλαιο αγγουριού

  • Περισσότερες πληροφορίες

Refreshing and light, Cucumber Melon Fragrance Oil delivers a burst of summer fragrance no matter the season! It's perfect for:

  • Summer themed projects.
  • Adding a revitalizing scent to any fragrance blend.
  • Creating candles, potpourri, body products, & more!
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2