• Έλαιο αγγουριού

  • Περισσότερες πληροφορίες

Refreshing and light, Cucumber Melon Fragrance Oil delivers a burst of summer fragrance no matter the season! It's perfect for:

  • Summer themed projects

  • Adding a revitalizing scent to any fragrance blend

  • Creating candles, potpourri, body products, & more!

Εμφάνιση 1-2 από 2
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-2 από 2