• Αρωματικό έλαιο βακκινίου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Fruity and zesty, our Cranberry Fragrance Oil will have your spirits dancing. It's perfect for:

  • Fruit themed projects.
  • Adding a bold scent to any fragrance blend.
  • Creating candles, potpourri, body products, & more!
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2