• Ασβέστιο κοραλλιού

  • Περισσότερες πληροφορίες

Like its name suggests, coral calcium is sourced from fossilized coral. It mirrors mineral ratios found in nature and is easily absorbed comfortably into your system.** Coral calcium also:

Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2