• Βαλσαμέλαιο κοπάιου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Derived from the tree native to South America, copaiba balsam oil’s sweet and woodsy aroma also has soft vanilla and honey-like tones. Copaiba Balsam oil, steam distilled from the resin of the tree, may:

  • Be uplifting, promoting positivity.
  • Promote an invigorated body and mind.
  • Help soothe during times of occasional stress.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2