• Πρωτόγαλα

  • Περισσότερες πληροφορίες

Colostrum is a fluid produced by mammals that have just given birth. It is a nourishing, nutrient-dense superfood that supplies growth factors and key antibodies.** Colostrum also:

Εμφάνιση 1-4 από 4
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-4 από 4