• Κολλοειδή μεταλλικά άλατα

  • Περισσότερες πληροφορίες

Colloidal Minerals or “liquid minerals” naturally contain trace minerals and nutrients. Derived from humanic shale and clay deposits, they:

  • Contain calcium, chromium, iron, and zinc among other minerals.**
  • Are highly absorbable.**
  • Are plant derived and water soluble.**
Εμφάνιση 1-10 από 10
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-10 από 10