• Βούτυρο κακάου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Pressed from cocoa seeds, cocoa butter is a luxurious emollient that has a delectable chocolate scent. A popular ingredient in beauty and skin products, cocoa butter:

  • Softens and rejuvenates the skin.
  • Is commonly used to help with the appearance of wrinkles and stretch marks.
  • Can also be used in the hair to hydrate dry locks.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2