• Γαρυφαλλέλαιο

  • Περισσότερες πληροφορίες

Potent and spicy, clove oil is a truly unique essential oil, one that seems to warm one’s entire being. The rich fragrance is beloved by aromatherapists for:

  • Clove Oil helps ease occasional stress**

  • Helping ease mental and physical fatigue**

  • Supporting clean, healthy skin**

Εμφάνιση 1-6 από 6
Εμφάνιση 1-6 από 6