• Σκόνη αργίλου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Clay Powder offers great benefits for the skin. Piping Rock’s various products can be used for:

  • Exfoliating the skin.
  • DIY at home spa masks.
  • Creating skin and hair beauty products.
Εμφάνιση 1-7 από 7
Προβολή: 
Στοιχείο #10810
€ 5.79
(Μείον 25%)
was € 7.74
Στοιχείο #40557
€ 4.43
(Μείον 30%)
was € 6.33
Στοιχείο #41112
€ 14.48
(Μείον 20%)
was € 18.10
Στοιχείο #40258
€ 7.24
(Μείον 11%)
was € 8.14
Εμφάνιση 1-7 από 7