• Πηκτίνη κίτρου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Citrus Pectin, which is sourced from fruits like berries, stone fruits and most citrus fruits has myriad benefits. Piping Rock's Citrus Pectin...

  • Convenient-to-take quick-release capsules
  • 650 mg of Citrus Pectin
  • Added Potassium 
Εμφάνιση 1-5 από 5
Προβολή: 
Στοιχείο #39938
€ 72.44
(Μείον 33%)
was € 108.67
Στοιχείο #39937
€ 21.73
(Μείον 25%)
was € 28.97
Στοιχείο #40645
€ 10.86
(Μείον 35%)
was € 16.75
Στοιχείο #40907
€ 33.50
(Μείον 38%)
was € 54.33
Εμφάνιση 1-5 από 5