• Έλαιο κιτρονέλλας

  • Περισσότερες πληροφορίες

Perhaps most recognized as an ingredient in candles and sprays, citronella oil has been a celebrated and revered for generations for its role in helping keep away those pesky bugs while enjoying the outdoors. In aromatherapy, it:

  • Offers balance and stimulation of the senses.
  • Helps optimize mental clarity and focus.
  • Invigorates, uplifts and clarifies.
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-3 από 3