• Κιτικολίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Citicoline is involved in the synthesis of the brain-supportive neuronutrient phosphatidylcholine.** It also:

  • Helps maintain healthy cognitive function.**
  • Supports overall brain health.**
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2