• Κιτικολίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Citicoline is involved in the synthesis of the brain-supportive neuronutrient phosphatidylcholine.** It also:

  • Helps maintain healthy cognitive function**

  • Supports overall brain health**

  • Promotes healthy aging and wellness**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2