• Έλαιο κίστου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Derived from the flowering shrub, cistus oil’s dry and woody aroma is also known for being slightly sweet in scent. Cistus oil, steam distilled from the flowers, leaves, and branches of the plant, may:

  • Instill soothing feelings for one’s entire being.
  • Assist in meditation.
  • Promote a sense of calmness and freedom.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2