• Κανέλα Gymnema Mulberry

  • Περισσότερες πληροφορίες

Featuring a blend of cinnamon, gymnema sylvestre and mulberry leaf, this special formula:

  • Helps to regulate blood sugar levels already within a normal range**

  • Supports metabolic function**

  • Features a blend of herbs used in traditional wellness practices

Εμφάνιση 1-10 από 14
Εμφάνιση 1-10 από 14