• Χλωροφύλλη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Chlorophyll is a whole-body freshening agent. It is your pancreas' best friend, maintaining the organ's health and prosperity. It is also an antioxidant that neutralizes free radicals.** Additionally, Chlorophyll supplement:

  • Neutralizes body odors and bad breath.**
  • Supports efficient digestion.**
  • Helps the liver to clear toxins from the body.**
Εμφάνιση 1-6 από 6
Προβολή: 
Στοιχείο #11960
€ 5.79
(Μείον 25%)
was € 7.69
Στοιχείο #11961
€ 10.59
(Μείον 25%)
was € 14.12
Στοιχείο #12812
€ 18.10
(Μείον 25%)
was € 24.17
Στοιχείο #12811
€ 10.13
(Μείον 25%)
was € 13.49
Εμφάνιση 1-6 από 6