• Χιτίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Chitosan is a natural fiber derived from shellfish. It supports desirable body composition, promoting healthy weight and weight management.** Chitosan also:

  • May bind to fat and inhibit its absorption.**
  • May help to balance blood lipid levels.**
  • Is associated with kidney health.**
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2