• Γαλατσίδα

Chickweed, also known as “starweed’ is a traditional herb. It is originally native to Europe and Asia, but can now be found stateside. Some benefits of this product are:

  • Provides equivalent of 1000 mg per serving
  • Easy-To-Swallow quick-release capsules
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Στοιχείο #40954
€ 9.32
(Μείον 25%)
was € 12.40
Στοιχείο #39284
€ 5.06
(Μείον 25%)
was € 6.78
Εμφάνιση 1-2 από 2