• Κολλαγόνο κοτόπουλου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Chicken sternum collagen delivers type II collagen in easy-to-swallow powdered capsules. These supplements:

  • Promote joint health, comfort, and mobility.**
  • Support the maintenance of cartilage and connective tissues.**
  • Are typically paired with other joint-supportive nutrients such as hyaluronic acid.**
Εμφάνιση 1-7 από 7
Εμφάνιση 1-7 από 7