• Συμπληρώματα σέλινου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Celery seed is an ancient Ayurvedic wellness herb. A natural diuretic, it effectively flushes excess fluids from your body while supplying you with 15 different antioxidant flavonoids.** Celery seed is also known to:

Εμφάνιση 1-4 από 4
Εμφάνιση 1-4 από 4