• Έλαιο κέδρου

  • Περισσότερες πληροφορίες

A familiar evergreen that can live up to 1,000 years, cedarwood has been respected and utilized throughout human history. Cedar Oil wellness benefits in aromatherapy include:

  • Helping to ease occasional stress and tension**

  • Offering spiritual grounding and stability**

  • Enhancing mindful meditation**

Εμφάνιση 1-3 από 3
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-3 από 3