• Φλοιός κατουάμπα

  • Περισσότερες πληροφορίες

Catuaba bark is sourced from a tropical plant historically tied to sexual health, especially in Brazilian culture.** Used by various Amazonian tribes for generations, the botanical compound has been long valued for:

  • Encouraging a healthy libido.**
  • Supporting optimal vitality.**
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Στοιχείο #8471
€ 4.79
(Μείον 25%)
was € 6.42
Στοιχείο #8472
€ 8.69
(Μείον 25%)
was € 11.58
Εμφάνιση 1-2 από 2