• Καστορέλαιο

  • Περισσότερες πληροφορίες

Sourced from speckled castor beans, castor oil is the next great addition to your beauty routine! When applied topically, castor oil:

  • Supports soft, moisturized skin**

  • Promotes lush, hydrated hair**

  • Emits little to no aroma, making it perfect for homemade skincare products

Εμφάνιση 1-7 από 7
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-7 από 7