• Έλαια βάσης

  • Περισσότερες πληροφορίες

Carrier Oils are extracted from natural botanical sources. They contain wellness-promoting nutrients and are a key component in aromatherapy, wherein they are blended with Essential Oils to make customized massage oils and sprays. Carrier Oils also:

  • Support healthy skin and hair

  • Contain wellness-promoting nutrients

  • Encourage relaxation and rejuvenation through massage

Εμφάνιση 1-10 από 16
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-10 από 16