• Έλαιο αγριοκύμινου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Derived from the seed of the flowering herb, caraway oil’s peppery aroma is also known for being warm and subtly sweet. This oil, steam distilled from the flower of the plant, may:

  • Rejuvenate the senses.
  • Promote a centering energy.
  • Instill feelings of revitalization. 
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2