• Κερί παραφίνης

Want to make your home smell like your own precious scent? Now you can with Piping Rock's Candle Wax selection!

  • Beeswax is the ideal medium for candle making because it has a high melting point of 140-150°F.
  • True to its name, beeswax comes from the honey bees!
  • You can supply yourself with either the natural yellow-tone beeswax or our bleached white beeswax.

 

Εμφάνιση 1-2 από 2
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-2 από 2