• Έλαιο κακάου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Derived from the same tree used to make cocoa powder and chocolate, cacao essential oil is a popular choice for aromatherapists. Potent, earthy, with an aroma reminiscent of dark chocolate, this oil may be:

  • Stimulating and uplifting.
  • Helpful for easing occasional stress.
  • A popular additive for skin care products.
Εμφάνιση 1-4 από 4
Εμφάνιση 1-4 από 4