• Κακάο

  • Περισσότερες πληροφορίες

The cacao tree is native to Central and South America. The hot commodity on this tree is its fruit, which houses the cacao beans that are known to make a little thing called chocolate. Today, you can enjoy Piping Rock's Cacao selection, which:

  • Cacao Essential Oil: Bring the warm, delicious scent of cacao into your home with this oil
  • Cacao Nibs: Perfect for a small, all-natural snack by the handful or to top off your ice cream sundae!
  • Cocoa Powder: Enjoy as a hot chocolate during winter months
  • Cacao Fragrance OilThis fragrance oil mimics the natural scent of Cacao in liquid form.
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4