• Υγρό εκχύλισμα Burdock Root

Burdock root is a tall, flowering plant which is native to Asia and Central Europe. It's been a part of traditonal Japanese and Chinese wellness practices for thousands of years. Known for its benefits, it's a wellness staple. Shop Piping Rock' selection that includes: 

Εμφάνιση 1-5 από 5
Προβολή: 
Στοιχείο #3032
€ 7.42
(Μείον 25%)
was € 9.86
Στοιχείο #3031
€ 4.07
(Μείον 25%)
was € 5.42
Στοιχείο #40425
€ 11.76
(Μείον 25%)
was € 15.69
Εμφάνιση 1-5 από 5