• Καρύδια της Βραζιλίας

Brazil Nuts are native to the Amazon rainforest. They are actually seeds of the Brazil Nut Tree, and can weigh a whopping five pounds, containing 12-20 nuts inside! Today, you can shop Piping Rock's Brazil Nut selection, which:

  • Provides a yummy source of protein and fiber
  • Can be eaten alone as a snack or chopped in a salad
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2