• Φιάλες

Empty bottles make it easy to create your own unique aromatherapy and oil blends right at home! Available in plastic or amber glass and with a variety of toppers, use these bottles for:

  • Creating fragrant air fresheners with essential oils and water.

  • Making your own unique customized skin serums and moisturizers.

  • Creating lip balms and essential oil inhalers.

Εμφάνιση 1-10 από 11
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-10 από 11