• Υποστήριξη για τον έλεγχο του σακχάρου του αίματος

  • Περισσότερες πληροφορίες

Ten percent of Americans over the age of 20 have problems with blood sugar levels.** Unstable blood sugar levels can lead to dangerous health consequences, and blood sugar support supplements are used to help balance healthy glucose levels.** This in turn helps your body maintain normal blood sugar levels for overall wellness in addition to:**

Εμφάνιση 1-10 από 86
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-10 από 86