• Έλαιο μαύρου πιπεριού

  • Περισσότερες πληροφορίες

Used around the globe as a spice for centuries, black pepper is a flowering vine. Its fruit has been cultivated and valued for ages, for culinary practices as well as its distinctly crisp and spicy aroma. Black Pepper Essential Oil may:

  • Be activating, stimulating and energizing.
  • Cleanse the senses while it harmonizes.
  • Soothe the mind and spirit.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2