• Έλαιο μαύρου πιπεριού

  • Περισσότερες πληροφορίες

Used around the globe as a spice for centuries, black pepper is a flowering vine. Its fruit has been cultivated and valued for ages, for culinary practices as well as its distinctly crisp and spicy aroma. Black Pepper Essential Oil may:

  • Be activating, stimulating and energizing**

  • Cleanse the senses while it harmonizes**

  • Soothe the mind and spirit**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2