• Μαύρο πιπέρι

  • Περισσότερες πληροφορίες

Black pepper is a common kitchen spice that many households are never without! Though it may have extensive culinary use, this peppercorn and its main alkaloid piperine are widely used in supplementation to:

  • Help enhance absorption of certain vitamins and minerals.**
  • Act as a thermogenic nutrient in the gastrointestinal tract.**
  • Support bioavailability of nutrients.**
Εμφάνιση 1-7 από 7
Προβολή: 
Στοιχείο #40422
€ 14.93
(Μείον 44%)
was € 26.64
Στοιχείο #41241
€ 8.14
(Μείον 25%)
was € 10.85
Στοιχείο #41109
€ 7.69
(Μείον 19%)
was € 9.44
Εμφάνιση 1-7 από 7