• Σπόροι μαύρου γραγκοστάφυλου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Black Currant Seed Oil is best known for supplying Omega-6 GLA and Omega-3 ALA, optimizing circulation and heart health.** It is also a modulator of inflammatory responses and can:**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2