• Κιμιτσιφούγκα

  • Περισσότερες πληροφορίες

Black Cohosh supplies estrogen-like plant compounds that supports women’s hormonal balance.** It is also known to help with menopause and PMS symptoms as well as:**

  • Ease hot flashes and night sweats.**
  • Promote bright, stable mood during menopause.**
  • Optimize sound sleep during menopause.
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4