• Συμπληρώματα μαύρων φασολιών

  • Περισσότερες πληροφορίες

Black beans are native to the Americas but have been cultivated all over the world. Black beans:

  • Are a staple in many Latin American culinary practices.
  • Contain Cyanidin and its glucoside, C3G.
  • Help support eye health.**
Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2