• Βιοπερίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Bioperine® is a patented black pepper extract that boosts the absorption of other nutrients. ** It may help to:

  • Optimize nutrient metabolism**
  • Encourage efficient digestion**
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-3 από 3