• Β-αλανίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Beta-alanine is a non-protein amino acid that is used in the body by muscle cells. Available in capsule or powder form, beta-alanine supplements:

  • Acts as a natural precursor to carnosine.**
  • May help enhance athletic performance.**
  • Are a popular pre- and post-workout addition for athletes and fitness enthusiasts.**
Εμφάνιση 1-6 από 6
Προβολή: 
Στοιχείο #39767
€ 10.50
(Μείον 25%)
was € 14.03
Στοιχείο #40483
€ 19.19
(Μείον 25%)
was € 25.62
Στοιχείο #20210
€ 10.50
(Μείον 25%)
was € 14.03
Στοιχείο #39398
€ 23.09
(Μείον 25%)
was € 30.78
Στοιχείο #20220
€ 11.31
(Μείον 25%)
was € 15.12
Εμφάνιση 1-6 από 6