• Βερβερίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Berberine, commonly used in Ayurvedic and Chinese health traditions, fosters cognitive, digestive and immune wellness.** Its inflammation-modulating and antioxidant activity properties offer wellness benefits such as:**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2